باب الحارە

درامای بەناوبانگی سوری (باب الحارە) بەشی ١ ئەڵقەی ٣ چیڕۆکی دراما  باس لە ئازایەتی و نەبەردی گەڕەکێك دەکا لە سوریا بەناوی گەرەکی زبع  پۆستەری دراما لێرە دراماکە ببینە لۆ بینینی...

درامای بەناوبانگی سوری (باب الحارە) بەشی ١ ئەڵقەی ٢ چیڕۆکی دراما  باس لە ئازایەتی و نەبەردی گەڕەکێك دەکا لە سوریا بەناوی گەرەکی زبع  پۆستەری دراما لێرە دراماکە ببینە لۆ بینینی...

درامای بەناوبانگی سوری (باب الحارە) بەشی ١ ئەڵقەی ١ چیڕۆکی دراما  باس لە ئازایەتی و نەبەردی گەڕەکێك دەکا لە سوریا بەناوی گەرەکی زبع  پۆستەری دراما لێرە دراماکە ببینە لۆ...